Einstein Üniversitesi

  • 3. Dünya savaşında hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4. Dünya savaşında taş ve sopalar olacağını biliyorum.
  • A’yı hayatta başarı olarak tanımlayalım, o zaman A = X + Y + Z’ dir; X çalışmaktır, Y oyundur Z ise çenesini tutmayı bilmektir.
  • Açlıktan karnı guruldayandan dürüst politikacı olmaz.
  • Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.
  • Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır.
  • Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.
  • Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım, ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım.
  • Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına.
  • Ben gelecek için hiç bir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor.
  • Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler. (5 Mayıs 1930’da İngiltere Tıp Akademisinde “En İyi Doktor” Ödülünü alırken)
  • Bilim; atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.
  • Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.
  • Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.
  • Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.
  • Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.
  • Birisinin atom bombası yapmasına yardım etmekten daha kötü sadece bir şey var. O da nazilere atom bombası yapmaları için yardım etmek.
  • Bu dünyada beni birkaç kişi anladı, onlar da yanlış anladı.
  • Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.
  • Büyük idealler uğruna önce küçük bir azınlık savaş vermiştir.
  • Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.
  • Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır, aptallığın asla.
  • Dehanın 10’da 1’i yetenek 10’da 9’u da çalışmaktır.
  • Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.
  • Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.
  • Dünyanın Kainat’taki biricik meskûn yer olduğunu farz etmek bile düpedüz cehalettir. Yetkili kişileri – uçan daireler yoktur – iddiasına sürükleyen tabii bir korku veya beşeri bir kibir ve azamettir.
  • Eğer bir adam marşla uyum içinde yürüyebiliyorsa, o değersiz bir yaratıktır. kendisine yalnızca bir omurilik yeterli olabileceği halde her nasılsa yanlışlıkla bir beyni olmuştur onun. Uygarlığın bu kara lekesi en kısa sürede yok edilmelidir. Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçli ve bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nefret ediyorum. Ben savaşı ve o soğuk silahları öylesine tiksindirici ve aşağılayıcı buluyorum ki böyle iğrenç bir eyleme katılmaktansa kendimi yok ederim daha iyi… Benim anlayışıma göre sıradan bir cinayet, savaşta adam öldürmekten daha kötü değildir.
  • Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak.
  • Böyle olacağını bilseydim, bir ayakkabı tamircisi olurdum. (Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları sonrasında verdiği demeç)
  • Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık, buna araştırma denmezdi öyle değil mi?
  • Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır.
  • En değerli kişiler alçakgönüllü olanlardır.
  • Fiziği görelilik ilkesine sokmak fikrini rastgele bulmama teşekkürler, siz (ve diğerleri) benim bilimsel yeteneklerimi beni rahatsız edecek kadar çok abartıyorsunuz. Arnold Sommerfeld’e mektup 14 Ocak 1908
  • Gelecekte başarılı olacak insanlar, geçmişten çalışarak ulaşmalıdır.
  • Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncelerimiz olur.
  • Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.
  • Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.
  • Gerçeğin bilgisi deneyle başlar, deneyle biter.
  • Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.
  • Gerçek yalnızca bir illüzyondur -ama bitmek bilmeyen bir illüzyon…
  • Görelilik kuramım başarıyla kanıtlanırsa Almanya benim bir Alman olduğumu iddia edecek, Fransa ise dünya vatandaşı olduğumu açıklayacaktır. Kuramım gerçek dışı çıktığında ise, Fransa bir Alman olduğumu söyleyecek, Almanya ise bir Yahudi olduğumu açıklayacaktır. Fransız Felsefe Cemiyeti’ne konferansından 6 Nisan 1922.
  • Günde yüz kez kendime iç ve dış yaşamımın, yaşayan ya da ölü başka insanların emeğine dayandığını hatırlatıyorum; çok derinlere dalmadan günlük yaşamdan biliyoruz ki, bir insan başkaları için vardır.
  • Güzel gençler doğanın eseridir, güzel yaşlılar ise sanatın.
  • Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır.
  • Hayatı yaşamanın iki yolu vardır: Biri hiçbirşeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri herşeyin mucize olduğunu düşünmek.
  • Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.
  • Herkesin fikir birliğine vardığı bir akşam, kayıp bir akşamdır.
  • İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.
  • İlkelerin boğazına dolanıp dibe batmaktansa, oportünist olup suyun üstünde kalmayı yeğlerim. • İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.
 • İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi.
 • İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri ve inançlarıdır.
 • İnsanlar kendileri karşı çıkmadıkça, hiçbir şey savaşları ortadan kaldıramaz.
 • İnsanlar bundan 100 sene sonra Gandhi diye bir insanın yer yüzünden geçtiğine inanamayacak ve onu bir efsane sanacaklar.
 • İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk.
 • İki şey sonsuzdur; İnsanoğlunun aptallığı ve evren… Fakat ikincisinden emin değilim.
 • Kuantum mekaniği konusunda çok çalışmak gerekir. Ama, içimden bir ses bana bunun her şeyin çözümü olmadığını söylüyor. Bu teoriyle birçok şey açıklanıyor; ama hala O’nun sırrını çözebilmiş değiliz. Ben yine de, O’nun zar atıp kumar oynadığını, hiç mi hiç zannetmiyorum.
 • Matematikçiler, Görelilik Kuramına el attıktan sonra, ben kendi kuramımı tanıyamaz hale geldim.
 • Neden beni hiç kimse anlamıyor, ama herkes beni seviyor?
 • Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.
 • Propagandayla zehirlenmedikleri sürece kitleler asla savaş düşkünü değildirler.
 • Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım.
 • Sağduyu, onsekizine kadar edindiğimiz önyargılar toplamıdır.
 • Savaş, insan toplulukları arasındaki çatışmanın en azgın biçimidir; aynı zamanda en trajik.
 • Sorunlar, onları yaratanların mantığı ile çözümlenemez.
 • Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır.
 • Tanrı sözcüğü benim için insanın zaaflarının bir ifadesi ve ürünü olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor. İncil de yüce bir kitap ama yine de ilkel efsanelerden oluşan bir koleksiyon ve aynı zamanda oldukça çocukca.
 • Uzay insanoğlu için çok karmaşıktır. Uzayda insan kocaman bir kütüphanedeki minicik bir çocuğa benzer, çocuk ordaki kitapların yazıldığı binbir çeşit dili anlamaz, nasıl yazıldığını da anlamaz, dikkatini çeken şey o kitapların karmaşık dizilişindeki ahenktir ve insan oğluda uzayın ahengini çözmeye çalışabilir ancak.
 • Yanlış yapmayan insan yoktur; insanlık yanlışını kabul ve düzeltmekle olur.
 • Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.
 • Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar.
 • Yolculuk etmeyi seviyorum ama varmaktan nefret ederim.
 • Zorlukların göbeğinde fırsatlar yatıyor.
 • Zorunlu askerlik sadece medeniyetin devamı için değil, aynı zamanda varlığımız için de ciddi bir tehlike oluşturur.Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *